Arama Yap

Orta Gerilim Sigortalar

Akım sınırlayıcı sigortalar, arıza akımının ortaya çıkardığı ısı enerjisiyle eriyerek arızalı devreden akan büyük kısa devre akımlarının kesilmesini sağlayan ve aynı zamanda ayırma işlemi yaparak tekrar atlamaları önleyen koruma elemanlarıdır. Sigortaların görevi, sigortanın minimum kesme akımından daha büyük olan kısa devre akımlarının sebep olduğu dinamik ve termal etkilerden orta gerilim şalt tesislerini korumaktır. Bakıma ihtiyaç duyulmaması ve düşük maliyetleri sebebiyle, orta gerilim şalt tesislerini kısa devre ve arıza akımlarına karşı sigorta ile korumak ideal bir uygulamadır. Bu koruma, alçak gerilim veya aşırı akım koruma sistemleriyle koordine edildiğinde daha da etkili hale getirilebilir. Sigortalar, kullanılabildikleri aralığa göre genel amaçlı, artçı ve tam aralık sigorta olarak tanımlanır.

Sigortalar, kullanılabildikleri aralığa göre genel amaçlı, artçı ve tam aralık sigorta olarak tanımlanır.

  • Genel amaçlı sigortalar: Belirtilen kullanım ve davranış şartlarında en büyük kesme akımından, 1 saat veya daha uzun bir süre içinde sigorta elemanının erimesine neden olan akıma kadar tüm akımları kesebilen sigortalardır.
  • Artçı sigortalar: Belirtilen kullanım ve davranış şartlarında en büyük kesme akımından en küçük kesme akımına kadar tüm akımları kesebilen sigortalardır.
  • Tam aralık sigortalar: Belirtilen kullanım ve davranış şartlarında sigorta elemanlarının en büyük beyan kesme akımlarına kadar erimesine neden olan bütün akımları kesebilen sigortalardır.

Orta Gerilim Sigortaların Yapısı:

1) Kontak Başlıkları: Gövdenin uçlarında elektriki teması temin eden kontaklar, uygun kesitlerde bakır malzemelerden imal edilmektedir. Kontaklar, aşırı basınç nedeniyle oluşan mekanik ve sızdırmazlık zorlanmalarına karşı dayanacak şekilde dizayn edilmiş olup nikel veya gümüşle kaplanmaktadır.

2) Dış Gövde: Dış gövdeyi teşkil eden izole boru ısıl gerilmelere ve mekanik zorlanmalara dayanıklı, yanmayan, tutuşmayan özellikte olan alimünaporselen malzemeden imal edilmektedir. Yüzeyleri sırlı ve parlak olup toz ve pislik tutmaz, atmosferik şartlardan etkilenmez, su ve rutubet emmez, tuzlara, asitlere ve buhara karşı mukavemetlidir.

3) Taşıyıcı: Seramik malzemeden imal edilmektedir. Üzerine erime elemanı sarılmakta ve iç kısmından gösterge elemanının kontrol teli geçirilmektedir. Kısa devre anında kontrol telinden dolayı oluşacak mekanik zorlanmaları sönümleyerek direkt gövdeye gelmesini engellemektedir.

4) Sigorta Elemanı: Sigortaların ana malzemesidir. Erime hattı olarak anma akımına göre değişen kesitlerde saf gümüş teller kullanılmaktadır.

5) Söndürme Kumu: Ark söndürme özelliğine haiz ~%99,8 saflıkta, metal parçalardan ve nemden arındırılmış söndürme elemanı kullanılır ve özel bir makine ile hava boşluğu kalmayacak şekilde doldurularak akım hattını tamamen kuşatması sağlanır.

6)Vurucu Sistem : Hem sigortaların attığını belirler ve hem de ilgili bir açtırma mekanizmasının harekete geçirilmesi için gerekli enerjiyi sağlar. Gösterge elemanı, gümüş telin erimesi sonrasında serbest kalır.

 (Bknz. Orta Gerilim Sigortalarla İlgili Tanımlar)

Etiketler:

Trackbacks/Pingbacks

  1. Orta Gerilim Sigortalarla İlgili Tanımlar - 14/04/2012

    […] En küçük kesme akımı (I3): Bir sigortanın öngörülen kullanma ve davranış şartlarında belirli bir gerilimde kesebileceği beklenen akımın en küçük değeridir. Bu yüzden In ve I3 değerleri arasında kesme belirsizdir. (Baknz. Orta Gerilim Sigortalar ) […]

Bir Cevap Yazın